Zaujímavosti

Tri modlitby za rodinu, ktoré vás ochránia a pomôžu v ťažkých dňoch.

Modlitba k sv. Jozefovi za rodinu

Svätý Jozef, buď nám otcom v srdci svojom vždy milostnom.
Daj miestečko prosbám našim ochraňuj nás časom každým,
vypros milosť domu nášmu, stálu svornosť v dobu každú,
by sme v láske a pokoji Bohu vždycky verní boli,
by nás tu vždy čnosť zdobila, k nebu viedla každá chvíľa,
to je dnes tu prosba naša, čo sa k tebe vrúcne vznáša.
Medzi nami tu ostávaj vtedy bude vždy u nás raj.
Kľúče domu k tebe dáme, stoj pri nášho domu bráne,
ochraňuj vždy starostlivo, čo by duši poškodilo,
skrývaj našich milých i nás v srdci Pána po každý čas,
nech žijeme v kraji zemskom, jak ty v dome Nazaretskom,
by sme ťa večne chválili a s tebou v nebi prebývali.

 

Modlitba za rodinu k panne Márii
Drahá Matka ustavičnej pomoci, tebe zverujem telesné a duševné zdravie svojej rodiny. Vieš dobre, aké nespočetné nebezpečenstvá hrozia telu a duši tých, čo sú mi veľmi drahí. Skazený svet ich pred mojimi očami zvádza a chce ich priviesť do skazy. Matka, zaprisahám ťa, upevni ich vieru, chráň ich proti zlu. Daj, nech božie prikázania sú ich životnou smernicou, nech vo svätom náboženstve nachádzajú útechu v utrpení a životných trápeniach.

Mária, moja milá Matka, nepochybujem, že ich budeš matersky ochraňovať, že budeš  bdieť nad mojou rodinou. Všetkým nám vypros milosť, aby sme nikdy nezabudli utiekať sa pod tvoju ochranu. Potom nik z mojich milých nezahynie a všetci sa budeme môcť pozerať za oponou nášho pozemského putovania a za ňou raz uvidíme teba, našu milovanú Matku.

Modlitba za deti
Svätá Panna, naša Matka ustavičnej pomoci, pre tvoju nežnú lásku k dieťaťu Ježišovi vezmi pod svoju ochranu malé deti, ktoré Boh tak veľmi miluje.
Neprosím len o ich telesné zdravie, ale odporúčam ti aj ich čisté, nepoškvrnené duše. Chráň ich pred zlými priateľmi, pred vplyvom zlého prostredia, nech si zachovajú nevinné, nepoškvrnené srdcia. Daj, nech tí, ktorým je zverená starostlivosť o ich život, si uvedomujú svoju nesmiernu zodpovednosť za ich výchovu. Nech si uvedomia, že detská duša je vzácny poklad, pre ktorý sa treba obetovať, ktorý si vyžaduje veľa námahy a lásky. napokon ťa, drahá Matka ustavičnej pomoci, prosím, aby tieto milé deti vošli raz do krásneho neba ako anjeli.

Zdieľaj tieto modlitby aj so svojimi priateľmi a rodinou!

Tiez sa Vam moze pacit