Krása a životný štýl, Zdravie a životospráva

Toto sú príznaky u detí, ktoré trpia podvýživou.

Mnoho z nás ani len netuší alebo si možno nevie predstaviť, že problém podvýživy u detí sa môže dotýkať aj našich detí. V súvislosti s týmto problémom si totiž drvivá väčšina z nás predstaví vychudnuté detské telíčka niekde vo vzdialených menej vyspelých krajinách. Skutočnosť je však iná. Podvýživa detí je bohužiaľ realitou aj na Slovensku. Pozrime sa ako podvýživa u detí prejavuje, na jej následky a tiež liečbu.

Primeraná, plnohodnotná výživa je najdôležitejším faktorom, ktorý má vplyv na vývoj, rast a celkové zdravie dieťaťa. Každé životné obdobie má svoje vlastné špecifiká na požiadavky jednotlivých živín.

Podvýživa u detí je pravým opakom primeranej výživy. Prijímaná strava dieťaťu neposkytuje dostatok energie a živín potrebných pre normálny rast. V strave tak chýbajú nielen sacharidy, tuky alebo bielkoviny, ale nedostatočný je aj prísun vitamínov, minerálov, či ostatných stopových prvkov.

Príčiny podvýživy u detí

Detská podvýživa vo všeobecnosti môže byť dôsledkom nevhodných stravovacích návykov, týrania, dlhodobého zanedbávania starostlivosti alebo neraz aj zlej ekonomickej situácie rodičov. Okrem spomenutých príčin však môžu mať detskú podvýživu na svedomí rôzne ochorenia.

Podvýživa u detí je pripisovaná aj ochoreniam ako celiakia, Crohnova choroba, cystická fibróza a choroby spojené s poruchami vstrebávania živín. Detskú podvýživu však môžu spôsobovať infekčné alebo vrodené srdcové ochorenia. Samostatnou kapitolou sú potom nádorové ochorenia.

Podvýživa u detí a prvé príznaky

Podvýživa u detí je najčastejšie sprevádzaná nízkou telesnou hmotnosťou spolu s vychudnutým vzhľadom. Dieťa totiž pri dlhodobejšej nedostatočnej alebo jednostrannej strave začne strácať telesný tuk a svaly.

Keď dieťa neprospieva – podvýživa dieťaťa?

Najmä u menších detí, teda u kojencov, batoliat alebo predškolákov môže byť však príznakom podvýživy ich neprospievanie. Jednoducho v dôsledku nevhodnej alebo neprimeranej stravy príde k dočasnej stagnácii ich rastu alebo telesnej hmotnosti. Dieťa nerastie a nepriberá tak ako by malo.

Dlhodobá detská podvýživa sa pri malých ratolestiach môže v konečnom dôsledku podpísať nielen pod ich oneskorený telesný vývin. Podvyživené deti totiž s najväčšou pravdepodobnosťou budú za svojimi rovesníkmi zaostávať aj v rozumových, jazykových a motorických schopnostiach.

Pri maličkých neprospievjúcich deťoch môžu na podvýživu upozorňovať tiež jeho prejavy, najmä vyhýbanie sa očnému kontaktu alebo akási letargia či celkový nezáujem dieťaťa o okolité dianie.

Ďalšie súvisiace prejavy podvýživy

Podvýživa u detí je okrem spomenutých príznakov často sprevádzaná podráždenosťou, únavou a celkovou stratou energie. Podvýživa u detí spôsobuje aj zmeny farby a kvality pokožky, na ktorej sa môžu objaviť svetlé alebo naopak tmavé škvrny.

Okolo úst a očí môže byť pokožka popraskaná. Ďalej môžu byť oči „vpadnuté“, pôsobia akoby sa nachádzali hlbšie v očných jamkách. Pri extrémnej podvýžive môže byť dieťa tiež dehydrované a v šoku. Šok sa zasa prejavuje studenou vlhkou pokožkou a suchými perami. Dýchanie je zvyčajne plytké a rýchle, pričom dieťa môže trpieť závratmi a navonok pôsobiť zmätene.

Pozor na nechutenstvo

Nechuť k jedlu u detí môže byť sprievodným javom aj ľahších ochorení ako je nádcha alebo zvýšená teplota pri viróze, ktorá sa po vyliečení dostane opäť do normálu. Častou príčinou nechutenstva u menších detí však môže byť tiež prehnaná kritika rodičov na jeho adresu alebo keď dieťa častejšie jedáva samotné bez prítomnosti rodičov, či súrodencov.

Takáto dlhodobá nechuť k jedlu, ak jej nie je venovaná dostatočná pozornosť zo strany rodičov, môže prerásť až do chorobného nechutenstva, resp. do podvýživy. Spoločné obedy, raňajky alebo večere v príjemnej rodinnej atmosfére by preto mali byť úplnou samozrejmosťou.

Podvýživa u detí a liečba

Liečba podvýživy u detí sa bude odvíjať od odstránenia príčiny, ktorá ju spôsobila. Ak je detská podvýživa spôsobená ochorením, tak je liečenie choroby a následne odstránenie podvýživy samozrejme v plnej kompetencii lekárov a zdravotníckeho personálu.

V niektorých prípadoch je nevyhnutné dieťaťu podávať vnútrožilovú výživu, ktorou sa mu doplnia nielen potrebné tekutiny, ale aj dôležité živiny. Neskôr sa mu môže podávať tekutá strava a po prechode na normálnu stravu si môže výživu dieťaťa zobrať na starosti diétna sestra. Takýto postup bude pravdepodobne nevyhnutný aj pri liečbe podvýživy dieťaťa, ktoré netrpelo síce žiadnym ochorením, ale stupeň podvýživy bol tak vysoký, že si vyžiadal hospitalizáciu v nemocnici.

Liečba v domácich podmienkach

Ak sú dôvodom podvýživy u detí zlé stravovacie návyky, nevyvážená strava alebo nechutenstvo – teda príčinou podvýživy nie je žiadne ochorenie, tak v tomto prípade bude postačovať úprava stravy. Tá musí byť zostavená tak, aby zohľadňovala požiadavky dieťaťa a zabezpečila dostatok živín, vitamínov alebo ostatných dôležitých látok pre jeho zdravý telesný i duševný vývin.

Odstraňovanie podvýživy by v podstate aj v tomto prípade malo prebiehať tak ako pri nemocničnej hospitalizácii. To znamená, že zotavovanie dieťaťa by malo byť postupné. Rýchly nábeh podávania klasickej stravy môže byť kontraproduktívne a predstavovať zaťaž pre oslabený organizmus.

Na začiatok je vhodné dieťaťu 5-krát denne podávať plnohodnotné, ale ľahko stráviteľné pokrmy, ktoré by mohli byť v tekutej alebo kašovitej forme. V poslednej dobe sa často spomínajú rôzne nutričné drinky, ktoré môžu byť plnohodnotnou tekutou formou výživy najmä pre deti vo veku od jedného do šiestich rokov.

Tieto drinky majú optimálne zloženie bielkovín, tukov a sacharidov, pričom obsahujú aj všetky ostatné dôležité látky. Vhodnosť použitia nutričných drinkov je však potrebné konzultovať s detským lekárom. Po tekutej alebo kašovitej strave môže byť dieťaťu napokon podávaná normálna vyvážená strava primeraná jeho veku.

Prevencia je vždy jednoduchšia

A platí to aj v tomto prípade. Poskytnutie vyváženej, pestrej a dostatočne kalorickej stravy dieťaťu je najjednoduchšou prevenciou podvýživy dieťaťa. Samozrejme tým mierime na podvýživu, ktorá je dôsledkom nedostatočnej a nevhodnej stravy alebo zlých stravovacích návykov. Podvýživa u detí je vždy veľmi riziková.

Riešenie vzniknutého problému si vyžaduje viac námahy, nehľadiac na to, že dieťa v žiadnom prípade nemôže byť predmetom akéhosi „experimentovania“ pri stravovaní. Jednoducho musí vždy a za každých podmienok dostať kvalitnú stravu zodpovedajúcu jeho veku a nárokom.

Tiez sa Vam moze pacit