Krása a životný štýl, Zdravie a životospráva

Toto je príbeh na zamyslenie: Existuje dobro alebo zlo?

Profesor na univerzite položil svojim študentom otázku:

– Je všetko, čo existuje, stvorené Bohom ?
Jeden zo študentov nesmelo odpovedal :
– Áno, je to stvorené Bohom
– Stvoril Boh všetko? – spýtal sa profesor – Áno, pane! – odpovedal študent.
… Profesor sa teda spýtal:
– Ak Boh stvoril všetko, to znamená, že Boh stvoril aj zlo, ktoré existuje. A vďaka tomuto princípu, naša činnosť určuje nás samotných, Boh je zlo. Akonáhle to počul študent, tak stíchol. Profesor bol sám so sebou spokojný.

Zrazu zdvihol ruku iný študent :
– Pán profesor, môžem Vám položiť otázku?
– Samozrejme, – povedal profesor.
Študent sa postavil a spýtal :
– Existuje chlad ? – Čo je to za otázku, samozrejme, že áno, tebe nikdy nebolo chladno ? Študenti sa zasmiali otázke spolužiaka, ale ten pokračoval :
– V skutočnosti, pane, chlad neexistuje, v súlade so zákonmi fyziky je v skutočnosti chlad iba neprítomnosť tepla. Človeka a predmety môžeme popísať a určiť ich energiu na základe prítomnosti, alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na základe prítomnosti, či vytvorenia chladu. Chlad nemá svoju jednotku, v ktorej ho môžeme merať. Slovo chlad sme si vytvorili my ľudia, aby sme popísali to, čo cítime v neprítomnosti tepla.

Študent pokračoval :
– Pán profesor, existuje tma ?
– Samozrejme, že existuje – odpovedal profesor.
– Znovu nemáte pravdu, tma tak isto neexistuje. V skutočnosti je tma vďaka tomu, že je neprítomnosť svetla. Môžeme skúmať svetlo, ale nie tmu. Svetlo sa dá rozložiť, skúmať lúč za lúčom, ale tma sa zmerať nedá. Tma nemá svoju jednotku, v ktorej ju môžeme merať. Tma je iba pojem, ktorý si vytvorili ludia, aby pomenovali neprítomnosť svetla.

Následne po tom sa mladík spýtal : – Pane existuje zlo ?
Tentokrát profesor neiste odpovedal:
– Samozrejme, vidíme to každý deň, brutalita vo vzťahoch, medzi ľuďmi, trestné činy, násilie, všetko toto nie je nič iné ako prejav zla.
Na to študent odpovedal : – Zlo neexistuje, pane. Zlo je iba neprítomnosť dobra, teda Boha. Zlo je výsledok neprítomnosti lásky v srdci človeka. Zlo prichádza vtedy, ako keď prichádza tma, alebo chlad – teda v neprítomnosti svetla, tepla a lásky.
Profesor si sadol…. Ten študent bol mladý Albert Einstein.

Tiez sa Vam moze pacit