Zdravie a životospráva

Prvý príznak Alzheimera, ktorý sa objavuje ešte 10 rokov pred nástupom choroby. Zabúdanie to nie je!

Prvým príznakom rozvoja Alzheimerovej choroby je podľa najnovšieho medicínskeho výskumu neustála nervozita. Zhoršujúce sa príznaky nervozity môžu v staršom veku vyústiť do vysokej pravdepodobnosti nástupu tohto ochorenia.

Ako uvádza článok publikovaný v American Journal of Psychiatrypretrvávajúce príznaky nervozity sa spájajú s vyššou úrovňou beta-amyloidu v mozgu starších ľudí, u ktorých sa zatiaľ neprejavili žiadne poruchy kognitívnej funkcie. Práve tento proteín sa považuje za spúšťač ochorenia.

„Údaje, ktoré sa nám podarilo vypracovať, naznačujú, že depresia a neustály pocit nervozity môžu byť prvým príznakom nástupu Alzheimerovej choroby. Tieto symptómy vznikajú ešte predtým, ako dôjde k oslabeniu kognitívnych schopností nositeľa. Ak naše zistenie potvrdia aj nasledovné výskumy, mohlo by to pomôcť včasnej diagnostike tohto ochorenia,“uvádza autorka štúdie Nancy Donovanová z Harvardovej univerzity (Massachusetts, USA).

Túto spojitosť sa vedcom podarilo zistiť pomocou výskumu na 300 dobrovoľníkoch vo veku od 60 do 90 rokov, z ktorých každý, kto bol nositeľom ľahkej formy Alzheimera, mal jednu spoločnú črtu – nervozitu. Vedci zaznamenávali zmeny v štruktúre mozgu účastníkov po dobu 5 rokov.

Postrach starších ľudí

Alzheimerova choroba je jednou z foriem demencie. Jej typickými príznakmi sú problémy s pamäťou a myslením a zmeny správania. Odhaduje sa, že demenciou dnes trpí 47 miliónov ľudí na celom svete (štatistický údaj z roku 2016), čo je viac ako počet obyvateľov Španielska. Keďže populácia celkovo starne, toto číslo bude v nasledovných rokoch ešte stúpať.

Presnú príčinu vzniku Alzheimerovej choroby vedci zatiaľ nezistili, no najčastejšie sa spája práve s beta-amyloidom, ktorého úroveň v mozgu z tohto hľadiska zohráva dôležitú úlohu. Proteín v mozgu vytvára „plaky“, ktoré blokujú komunikáciu nervových buniek.

Podľa výskumu zo Švédska môže dôjsť k zvýšeniu hladiny beta-amyloidu v mozgu už 10 rokov pred nástupom Alzheimerovej choroby.

Tiez sa Vam moze pacit