Krása a životný štýl, Zdravie a životospráva

Kľúčom ku dokonalému šťastiu nemusí byť manželstvo, ako sa doteraz verilo!

Už od ranného detstva sú nám prezentované rozprávky a príbehy typu „žili šťastne až kým nepomreli“. To v nás vyvoláva predstavu, že k dosiahnutiu šťastia si musíme nájsť toho pravého (tú pravú).

Avšak s prudko narastajúcou mierou rozvodovosti, stále populárnejším sa stáva dlhodobý život osamote.

Bez ohľadu na to, či hľadáte šťastný koniec ako v rozprávkach alebo preferujete život sám, experti tvrdia, že kľúč ku šťastiu je potrebné hľadať vždy na individuálnom základe.

Život osamote sa spája so slobodou a schopnosťou sústrediť sa na seba. Takíto ľudia majú silnú schopnosť prosperovať v osamelosti. Majú čas venovať sa rodine či priateľom a sústrediť sa na to, čo im zabezpečuje prínosy ako indivíduu.

Napriek týmto pozitívam, ľudia, ktorí dlho žijú osamote, sa dostávajú pod tlak, a to tak vnútorný, ako aj tlak svojho okolia či tlak z médií.

Tieto tlaky potom neraz vedú k tomu, že sa ľudia vrhajú do manželstva s vierou, že budú šťastnejší. Štúdie však neraz ukázali, že z dlhodobého hľadiska manželstvo k zvýšeniu individuálneho šťastia neprispieva.

Odhalenie: Manželstvo nezvyšuje šťastie

Matthijs Kalminj z Univerzity v Amsterdame, Inštitútu interdisciplinárnej demografie vykonal štúdiu, aby zistil, aké sú skutočné efekty vstupu a výstupu z manželstva na všeobecné zdravie a životné uspokojenie.

Túto štúdiu previedol tak, že urobil telefonické rozhovory s 5074 domácnosťami vo Švajčiarsku medzi rokmi 1999 až 2014.

Pýtal sa počas nich série otázok zamerané na rodinný život a partnerský status, aby zistil, aký efekt má svadba a rozvod na spomínané dva faktory.

Výsledky boli iné než pôvodne predpokladal.

Efekty na všeobecné zdravie

Počas štúdie Kalmijn zistil, že tesne po svadbe síce dochádza k úbytku depresívnych pocitov, no tento pokles nepokračuje celým manželstvom.

Ako uvádza Kalmijn vlastnými slovami:

„Zdravie človeka sa počas manželstva nezlepší a ani sa nezhorší po rozvode, keď ľudia ostanú sami. Zvlášť po rozvode dochádza v priebehu rokov k zotaveniu.“

Tieto zistenia potvrdzujú všeobecnú predstavu o tom, že „mladomanželia žiaria“.

Počas medových týždňov dochádza k nárastu šťastia. Bohužiaľ, toto úvodné šťastie počas zvyšku manželstva ďalej už nerastie.

Efekty na životné uspokojenie

Čo sa týka celkového životného uspokojenia, štúdia ukázala, že svadba spočiatku vedie k nárastu životnej spokojnosti, no počas manželstva potom postupne klesá.

Zaujímavosťou tiež je, že spokojnosť so svojim životom je vyššia u starších ako u mladších ľudí (osoby nad 65 rokov však štúdia neskúmala).

Ed Diener, autor a profesor psychológie na Univerzite v Illinois dospel počas vlastného výskumu k podobným výsledkom.

Je zrejmé, že niektorí ľudia sú šťastnejší než iní. To je jasné. Existujú však veci, ktoré vás dokážu urobiť šťastnejšími. Zväčša sú to ale veci vnútorné, nie vonkajšie, akým je aj manželstvo.

Výsledky Kalmijnovej štúdie ukazujú, že dokonca aj prírastky šťastia na začiatku manželstva sú len pomerne malé. Zdravie a životné uspokojenie sa po svadbe síce zlepšia, no ako sme už uviedli, počas manželstva sa len zriedkakedy udržia.

Napriek výsledkom tohto výskumu stále drvivá väčšina ľudí uteká pod čepiec s vierou, že ich to urobí šťastnejšími. Namiesto toho by spravili lepšie, ak by sa skúsili zahľadieť trocha bližšie – do seba.

Čo je teda potrebné na dosiahnutie šťastia?

Psychológ Dr. David Ludden tvrdí, že pre dosiahnutie skutočného a trvalého šťastia sú potrebné nasledovné 3 faktory:

  1. Dostatok materiálnych zdrojov – jedlo, oblečenie, ubytovanie, zdravie, atď.
  2. Dostatok sociálnych zdrojov – rodina a priatelia
  3. Stabilné prostredie – vedomosť, kde je vaše miesto vo svete, viera a spiritualita, mať zmysel života

Ale pozor! Môžete dosiahnuť aj všetky 3 aspekty a stále byť nešťastní. To preto, lebo uvedené faktory predstavujú externé príčiny šťastia.

Existuje aj interná príčina a tou je pozitívny prístup.

Harvardský prychológ a najpredávanejší autor Daniel Gilbert napísal knihu „Stumbling on Happiness“ (Narazenie na šťastie), v ktorej uvádza:

„Čas strávený odpočinkom, čo je vysnívaný cieľ mnohých pracujúcich ľudí, vám šťastie neprinesie.

Ľudia sú šťastní vtedy, keď je ich myseľ zapojená – či už rozprávaním, tvorením alebo milovaním sa.“

Preto sa nespoliehajte výhradne na manželstvo, že vás urobí šťastnými, pretože počiatočný ošiaľ z medových týždňov veľmi rýchlo vyprchá.

Bez ohľadu na to, či ste v manželstve alebo slobodní, na čom skutočne záleží, sú sociálne interakcie a to, či robíte niečo zmysluplné ako jednotlivec. Toto vás udrží šťastnými v dlhodobom horizonte.

Nikto by vám nemal hovoriť, čo je „normálne“. Ak chcete ísť do vzťahu, tak sa vydajte, respektíve ožeňte! No ak chcete byť slobodní, ostaňte slobodní!

Načúvajte svojmu vnútru, buďte kreatívni, rozvíjajte sa ako osobnosť a šťastný rozprávkový koniec bude nasledovať.

Tiez sa Vam moze pacit