Prírodná medicína, Zdravie a životospráva

Jedno ovocie čistí artérie lepšie než všetky lieky na cholesterol

Jeden veľmi múdry človek raz povedal:

Budúcnosť prevencie a liečby srdcovocievnych ochorení nebude nájdená vo vašej medicínskej skrinke, ale skôr na vašej kuchynskej doske alebo vo vašej záhrade na strome.

Granátové jablko dokáže zabrániť ochoreniam artérií

Nová štúdia publikovaná v žurnále Atherosclerosis (Artéroskleróza) potvrdila, že extrakt z granátového jablka môže zabrániť a dokonca aj zvrátiť primárnu patológiu spojenú s úmrtnosťou na srdcové ochorenia.

Konkrétne mali na mysli ochorenie nazývanie artéroskleróza, ktorá sa vyznačuje upchávaním artérií tým, že sa v nich akumulujú tuky.

Pri pokuse bol myšiam s nábehom na spontánnu blokáciu koronárnej artérie podávaný vo vode na pitie počas dvoch mesiacoch extrakt z granátového jablka.

Napriek tomu, že liečba granátovým jablkom zvýšila u týchto myší hladinu cholesterolu s veľmi nízkou hustotou, výsledkom bolo zníženie nánosov v artériách.

Okrem uvedeného účinku výskumníci zaznamenali niekoľko ďalších užitočných efektov:

  • zníženie úrovne oxidačného stresu
  • zníženie množstva proteínu, ktorý slúži ako chemický posol pri zápalových procesoch v artériách
  • zníženie akumulácie lipidov v srdcovom svale
  • zníženie infiltrácie makrofágov v srdcovom svale
  • zníženie miery hrubnutia srdcových svalov
  • zníženie ECG abnormalít

Ako to všetko dokáže granátové jablko?

Je pozoruhodné, ako extrakt z jedného bežného a nenápadného ovocia dokáže zvrátiť také množstvo aspektov ochorenia koronárnych artérií.

Odpoveď na túto malú záhadu nájdeme v poznaní, že naši dávni predkovia sa vyvinuli v prostredí, kde sa vyskytovali určité plodiny.

Tento proces vzájomnej koexistencie trval tak dlhú dobu, že nedostatok niektorých potravín môže priamo viesť k zlyhávaniu určitých orgánov.

Napríklad, Linus Pauling, dvojnásobný nositeľ Nobelovej ceny zistil, ženedostatok vitamínu C je primárnou príčinou srdcovocievnych ochorení.

Kedysi totiž mali naši predkovia celoročný prístup k čerstvému ovociu a tak sa časom stalo, že stratili schopnosť si ho sami vytvárať.

Ďalšie zaujímavé fakty o vplyve granátového jablka na artérie

Predošlá štúdia skúmala vplyv extraktov.

Má však rovnaký vplyv aj bežná konzumácia granátového jablka, prípadne džúsov z neho?

Zdá sa, že áno…

Napríklad, v roku 2004 boli v žurnále Clinical Nutrition (Klinická výživa) publikované výsledky 3 ročnej klinickej štúdie na Izraelskej populácii.

Zistilo sa, že denná konzumácia džúsu z granátového jablka zvrátila stenózu krčnej tepny až o 29%.

Pozoruhodným zistením tiež bolo, že v kontrolnej skupine sa blokácie tepien zvýšili o 9%. To znamená, že skutočný účinok džúsu z granátového jablka bol ešte vyšší!

Celkové zdravotné prínosy konzumácie granátového jablka

Prínosy konzumácie granátových jabĺk sú pomerne široké. Dokazujú to aj nasledovné experimentálne potvrdené účinky:

a) Protizápalové

Tak, ako aj u mnohých iných chronických degeneratívnych chorobách, aj pri srdcovocievnych ochoreniach hrajú zápaly významnú úlohu.

Tuto nájdete 5 rôznych štúdií potvrdzujúcich protizápalové vlastnosti granátového jablka.

b) Znižovanie krvného tlaku

Džús z granátového jablka má účinok na utlmovanie enzýmu konvertujúcehoangiotenzín a taktiež zvyšuje oxid dusnatý.

Ide o dva pomerne známe spôsoby na znižovanie krvného tlaku.

Okrem toho, granátové jablko obsahuje aj veľa punikalagínu, ktorý znižuje nepriaznivé následky tlaku na steny tepien.

c) Proti infekčné

Ukladanie nánosov v artériách je často sprevádzané sekundárnou bakteriálnou alebo virálnou infekciou, vrátane hepatitídy C alebo pľúcnych chlamídií.

Granátové jablko má pomerne široké antibakteriálne aj antivírusové účinky.

d) Antioxidačné

Jedným zo spôsobov, ktorými sa krvné lipidy stanú príčinou ochorení, je ich proces oxidácie.

Napríklad, zlý LDL cholesterol môže byť z technickej stránky v krvi prítomný, no byť úplne neškodný. To ale platí len dovtedy, kým nezačne oxidovať.

Zistilo sa, že granátové jablko znižuje oxidačný stres v krvi.

V jednej štúdii na myšiach sa dokonca ukázalo, že zníženie tohto stresu viedlo k až 44% poklesu veľkosti artéroskleróznych jaziev.

Zdroj: How To Clean Your Arteries With One Simple Fruit

Tiez sa Vam moze pacit