Krása a životný štýl, Zdravie a životospráva

Čo sa stane s vaším telom 10 hodín po tom, ako si aplikujete lak na nechty.

Keď dôjde na laky na nechty, vtedy aj najviac obozretní ľudia si nemusia uvedomovať ich vplyv a spôsob, akým ovplyvňujú naše telo.

Nedávna štúdia totiž zistila, že väčšina lakov na nechty, ktoré sa nachádzajú na trhu, sú oveľa nebezpečnejšie než by sa mohlo zdať.

Čo zistil výskum

Výskumníci testovali prítomnosť chemických toxínov na vzorke 24 žien, ktoré sa danej štúdie zúčastnili. No a toxíny objavili v tele každej jednej z nich.

Na prekvapenie vedcov, zdrojom uvedených toxínov boli práve laky na nechty.

100% skúmaných žien vykazovali prítomnosť trifenyl fosfátu a to už 10 hodín po aplikovaní laku. Ide o pomerne alarmujúce zistenie.

V ďalšej štúdii, ktorá nasledovala, testovali výskumníci prítomnosť trifenyl fosfátu v rôznych lakoch na nechty. No a našli ho v 8 značkách, pričom dvaja výrobcovia uvedenú látku vôbec neuvádzali na obale.

To znamená, že až 25% lakov na nechty jej prítomnosť vo svojich výrobkoch tají.

Čo je trifenyl fosfát a ako ovplyvňuje telo?

Najväčším problémom trifenyl fosfátu (TPHP) je, že ide o látku, ktorá narúša ľudský endokrinný systém kontrolujúci produkciu hormónov.

Hlavný výskumník, Dr. Heather Stapletonová, vyjadrila svoje obavy takto: „Stále viac dôkazov poukazuje na skutočnosť, že TPHP narúša hormonálnu reguláciu, metabolizmus či reprodukčné zdravie a vývin reprodukčných orgánov“.

Uvedený fakt je najviac alarmujúci pre dospievajúce dievčatá, ktoré laky na nechty používajú pravidelne, pretože hormonálna regulácia je pre ich vývin nesmierne dôležitá.

TPHP však neohrozuje len mladé dievčatá, ale každého, kto s ním prichádza do styku. Ide totiž o:

  • neurotoxín (vznik vývojových nervových porúch)
  • endokrinný toxín
  • reprodukčný toxín
  • dráždič pokožky a alergén

Ďalšie zdravotné hrozby TPHP

Okrem TPHP sa v lakoch na nechty našli aj ďalšie nebezpečné chemikálie ako formaldehyd, toulén a dibutyl ftalát.

Formaldehyd je známy karcinogén, ktorý sa môže rozpúšťať vo vode a vzduchu (je to práve on, ktorý je zodpovedný za ten výrazný zápach lakov na nechty).

Vystavenie sa tejto chemikálii vyvoláva príznaky ako škrabanie v hrdle, astmu či ťažkosti s dýchaním. Ľudia s nejakým chronickým ochorením majú nábeh na otravu formaldehydom.

Toulén je známy tým, že narúša vývin u detí. Niektorí vedci našli po ňom stopy dokonca aj v materskom mlieku!

Okrem toho po kontakte dráždi pokožku.

Dibutyl ftalát niektorí výrobcovia použili ako náhradu za TPHP, avšak podobne ako táto látka aj on je zodpovedný za narúšanie reprodukčného systému a hormonálne poruchy.

Tiez sa Vam moze pacit