Krása a životný štýl, Zdravé recepty, Zdravie a životospráva

Arašidové maslo: Ako s jeho pomocou včas odhaliť Alzheimerovú chorobu.

V súčasnosti má každý 60-ty obyvateľ v USA Alzheimerovú chorobu v rôznom štádiu progresie, čo je okolo 5,4 milióna ľudí. U nás budú štatistiky dosť podobné.

Odhaduje sa, že do roku 2050 toto číslo porastie trojnásobok.  To znamená, že každý 20-ty obyvateľ bude touto chorobou postihnutý. Pre Slovensko to znamená zhruba 250 tisíc ľudí.

Keďže na toto ochorenie zatiaľ existuje len veľmi málo a navyše slabo účinných liekov, diagnostika a prevencia sa stávajú o to dôležitejšie.

Našťastie, odhaliť Alzheimerovú chorobu v jej pomerne skorom štádiu sa dá aj pomerne jednoducho a to pomocou lyžičky arašidového masla a pravítka.

Samozrejme ide len o domáci test, ten je však pomerne presný a po jeho pozitívnom výsledku by malo nasledovať odborné vyšetrenie u lekára.

Prečo arašidové maslo na diagnostiku Alzheimera

Jennifer Stampsová je študentkou posledného ročníka na Inštitúte výskumu mozgu pri Floridskej Univerzite. Spolu s kolegami publikovali svoj nový výskum v Žurnále neurovedy (Journal of the Neurological Sciences).

Stampsová prišla s myšlienkou použiť arašidové maslo na otestovanie citlivosti čuchu počas doby, keď pracovala s Dr. Kennethom Heilmanom, jedným z najlepších svetových neurovedcov.

Ako uvádza, čuch je silne prepojený s prvým kraniálnym nervom a predstavuje zvyčajne jednu z prvých vecí, ktoré sú ovplyvnené kognitívnym útlmom.

Arašidové maslo je pritom čistá vonná látka, ktorú dokáže zachytiť len uvedený nerv a zároveň je ľahko dostupná komukoľvek.

Ako vykonať test s arašidovým maslom

Vo svojej štúdii vedci testovali čuch u 24 pacientoch, u ktorých bol zaznamenaný mierny kognitívny útlm.

Na vykonanie testu boli pacienti požiadaní, aby si zavreli oči aj ústa, zapchali jednu nosnú dierku, pokojne dýchali a pokúsili sa zachytiť vôňu arašidového masla.

Pomocou pravítka výskumníci merali vzdialenosť, v akej boli jednotliví účastníci schopní arašidové maslo zacítiť. Po 90 sekundách sa test zopakoval s druhou nosnou dierkou.

Vedci zistili, že tí, u ktorých bolo pomocou štandardných klinických diagnostikované skoré štádium Alzheimerovej choroby, prejavovali významný rozdiel v schopnosti zacítiť pach medzi jednotlivými nosnými dierkami.

Ako sa uvádza v publikovanej správe:

„Zvyčajne bola viac postihnutá ľavá nosná dierka, ktorá nedokázala zachytiť vôňu arašidového masla skôr, než bola lyžička v priemernej vzdialenosti 10 cm od nej.

U pacientov s inými druhmi demencie sa tento jav nezaznamenal. U týchto pacientov buď nebol žiaden rozdiel medzi pravou a ľavou nosnou dierkou, alebo bola viac postihnutá pravá nosná dierka.“

Záver

Samozrejme, je ešte príliš skoro s definitívnou platnosťou povedať, či tento test je dosť spoľahlivý na to, aby sa začal široko používať v bežnej praxi.

Avšak podľa Stampsovej je dobrým základom, ako môžeme túto zákernú chorobu odhaliť aj sami doma. Ak to urobíme, budeme potom môcť včas začať s odbornou liečbou, kedy ešte existuje priestor na spomalenie jej progresu.

Tiez sa Vam moze pacit